Samenvattingen maken

samenvattingen makenSamenvattingen makensamenvattingen maken

Samenvattingen maken

Een samenvatting is een verkorte, zakelijke, zo objectief mogelijke weergave van de inhoud van een publicatie. Vaak is een publicatie erg uitgebreid en kosten daarom veel tijd om door te nemen. Het is dan handig om de belangrijkste stukken in een document te beschrijven. Dit is de rode draad van de publicatie. Als er een beknopt en bondig beschreven overzicht is gemaakt, spreekt men van een samenvatting.

Volgens encyclo is een samenvatting: Een bekorte weergave van de inhoud van een tekst Voorbeeld: `Van veel romans is op internet een samenvatting te vinden.`

Hoe maak ik een goede samenvatting?

De makkelijkste manier om een samenvatting te maken is door de structuur van het boek aan te houden. Een andere manier van een samenvatting maken is door jezelf vragen te stellen over de lesstof. Dit zijn
de onderwerpen die je nog niet begrijpt en/of kent. Deze vragen moet je stellen in relatie tot de “eindtermen” van het examen. Dit zijn dus de leerdoelen die je moet behalen.

Hoofd en bijzaken samenvattingen

In een goede samenvatting maak je onderscheid in hoofdzaken en bijzaken. De bijzaken zijn dus minder belangrijk voor het examen en kun je dan achterwege laten. De hoofdzaken kun je verwachten in het examen en staan daarom ook in de eindetermen. Schrijf de samenvatting in je eigen worden, zodat je de tekst wanneer je het terugleest begrijpt.
Het voordeel van het schrijven van een goede samenvatting is dat je de lesstof doorleest en direct al een deel zal onthouden. Omdat je de samenvatting in eigen woorden moet opschrijven helpt het je direct te lesstof te begrijpen. Je zal dus sommige delen van het studieboek meerdere keren moeten doorlezen voordat je het begrijpt. Je zal zien, het werkt !

Structuur bij het samenvattingen maken

Als je een samenvatting gaat schrijven is  het vaak handig dat je de structuur van het boek aanhoudt. De schrijver van het boek heeft al nagedacht over de structuur en daarom is in 99% van de gevallen al een logische structuur aanwezig. Maak jij je samenvatting in een Worddocument maak dan ook een inhoudsopgave, dit kan de rode draad van de lesstof al een stuk inzichtelijker maken, zeker ook als andere studenten jouw samenvatting gaan gebruiken. Je kan er ook nog voor kiezen om de belangrijke paragrafen als sub-hoofdstuk in de inhoudsopgave op te nemen.

Neem de tijd om een samenvatting te schrijven

Het schrijven van een samenvatting is niet even snel gedaan. Het is daarom ook verstandig om een planning te maken per hoofdstuk die jij voor je examen wilt onthouden (en dus een hoofdzaak is). Je kan bijvoorbeeld de planning van de opleidingsinstelling aanhouden. Zo kan je elke week één of meerdere hoofdstukken samenvatten. Neem er vooral rustig de tijd voor, zo onthoud je de lesstof ook een stuk beter. Begin op tijd met het samenvatten!

Klaar met samenvattingen maken?

Als je klaar bent met het maken van samenvattingen, deel deze dan met je medestudenten. Ook kun je verschillende online marktplaatsen gebruiken om bij te verdienen met het verkopen van samenvattingen.

Direct samenvattingen verkopen

Keyword: Samenvattingen maken